Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Korkeamäki Oy
Y-tunnus 0987905-8
Kotipaikka Orimattila
Puhelin 03 777 8204
Sähköposti toimisto@asuntoon.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Matti Korkeamäki
Puhelin 0400 422 973
Sähköposti matti.korkeamaki@asuntoon.fi

Henkilörekisterin nimi

Kiinteistö Korkeamäki Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kiinteistö Korkeamäen asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.
Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä matti.korkeamaki@asuntoon.fi.

Rekisteröitävät tiedot

Kiinteistö Korkeamäen asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– asiakasnumero
– yrityksen nimi
– henkilön / yhteyshenkilön nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
– sotu / y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– kotisivujen osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Kiinteistö Korkeamäen asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot ovat vain omalla koneella/suomalaisella palvelimella ja näin ollen, tietoja ei siirry ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Kiinteistö Korkeamäen tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Kiinteistö Korkeamäki käyttää sivustollaan evästeitä.